דרישות

סטודנטים יושבים באולם הרצאות במהלך הרצאה

לימודים לתואר מגיסטר

תנאי קבלה
ממוצע של 87 לפחות בתואר הראשון, המכיל את קורסי החובה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון במתמטיקה שימושית בטכניון, או קורסים שקולים להם. סטודנט החייב בהשלמת קורסים כאלה יתקבל בדרך כלל במעמד של "סטודנט משלים". 

דרישות הלימוד
תכנית הלימודים כוללת מספר קורסי חובה (המפורטים מטה), וקורסים נוספים שייבחרו בהתאם לנושא המחקר. 

בוגר תואר ראשון תלת-שנתי מחויב ב-34 נקודות לימוד בקורסים ו-20 נקודות בתזה.
בוגר תואר ראשון ארבע שנתי מחויב ב-18 נקודות לימוד בקורסים ו-20 נקודות בתזה.

תכנית הלימודים של כל משתלם נקבעת ע"י המנחה והוועדה ללימודי מוסמכים.

כל הסטודנטים נדרשים לסכם הנחייה עם חבר סגל ולהגיש הצעת מחקר תוך 11 חודשים מתחילת הלימודים.

במסלול של עבודת גמר, במקום עבודת מחקר, יש להוסיף 8 נקודות לימוד בקורסים.

קורסי חובה למגיסטר

  1. 198014 – נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 5
  2. 198000 – שיטות אסימפטוטיות 
  3. 196013 – אנליזה נומרית
  4. 196001 – סמינר במתמטיקה שימושית
  5. קורס אחד מקבוצת המקצועות בנושא הסתברות וסטטיסטיקה:
106349 – הסתברות מתקדמת
096310 – תהליכים אקראיים ושימושיהם
046201 – מבוא לעיבוד אותות אקראיים
096425 – סדרות עתיות וחיזוי

 

לימודים לתואר דוקטור

מועמדים לתואר ד"ר נדרשים למצוא מנחה לפני הגשת מועמדות.

בנוסף, על המועמד להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים (לינק לאתר בית הספר לתארים מתקדמים) את המסמכים הבאים:

סריקה של תעודת זהות – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון או בוגרי הטכניון ששינו את שמם.

גיליון ציונים רשמי (חתום על ידי מוסד הלימודים) ואישור זכאות לתואר או דיפלומה עבור התואר הראשון והשני – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון וכן בוגרי הטכניון שסיימו לימודיהם לפני 1985. מועמדים שטרם סיימו לימודיהם יעבירו גיליון זמני (חתום), עדכני למועד הגשת המועמדות.

המלצות – כל המועמדים יגישו שתי המלצות אקדמיות, אחת מהן מהמנחה לתזה בתואר השני.

במהלך לימודי הדוקטורט יש לצבור  10 נקודות במקצועות לימוד, ברמה נאותה, שייקבעו בתיאום עם המנחה.

לרשימת הקורסים לתארים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה, ניתן להיכנס בקישור הבא: רשימת קורסים 

למעוניינים להירשם ללימודים, יש ללחוץ על הקישור הבא:

הרשמה