חברי הוועדה הבין יחידתית למתמטיקה שימושית

חברי הוועדה הבין יחידתית למתמטיקה שימושית: