שיטות אנליטיות במשוואות דיפרנציאליות

שיטות אנליטיות במשוואות דיפרנציאליות (196012) 

מטרתו של הקורס ״שיטות אנליטיות״ היא להקנות לסטודנטים את ״ארגז הכלים הסטנדרטי״ של כל מי שעוסק במתמטיקה שימושית רציפה, כמו מתמטיקה פיזיקלית, פיזיקה מתמטית ותיאורטית וכד׳. מדובר בכלי העבודה הבסיסיים לפתרון משוואות דיפרנציאליות, המשמשים את המדען בעבודתו היומיומית, ואשר אינם מצריכים שליטה באנליזה פונקציונלית. הכוונה היא לקבל פתרונות למשוואות דיפרנציאליות, ולא קירובים (אסימפטוטיים או נומריים).

בקורס משפטים רבים ושימושיים (ונוכיח כמעט את כולם).
בתחילת הקורס ניישם את השיטות שנלמד על משוואות דפרנציאליות רגילות.
ממחציתו השניה של הקורס נעבור ליישם את כל השיטות גם על משוואות דפרנציאליות חלקיות.

למי מיועד הקורס

הקורס מיועד לסטודנטים המשתלמים לתארים גבוהים במתמטיקה שימושית, מתמטיקה עיונית, פיזיקה, כימיה, ומקצועות הנדסיים שבהם יש שימוש במשוואות דיפרנציאליות. הקורס יכול להתאים גם לסטודנטים חזקים בלימודי הסמכה בסמסטרים מתקדמים (סמסטר רביעי ומעלה).

אומרים ש…

״זה היה הקורס הראשון שלי בטכניון שבו היו לי עיניים מבריקות״.
״זהו הקורס שגרם לי לבחור בכיוון שלי לתואר שני״.
״החברים הכי טובים שלי מהטכניון הם החברה׳ שלמדו איתי ׳שיטות׳״.
״בקורס הזה אתה סוף־סוף מרגיש מתמטיקאי״.
״חוויה אדירה״.
״זהו הקורס ב־ה׳־הידיעה, מומלץ ביותר״

אשמח לענות לשאלותיכם
lydia@technion.ac.il – ד״ר לידיה פרס הרי (מרצה)