Two researchers work in front of a computer

מי אנחנו

אודות התוכנית

הטכניון מקיים תוכנית ייחודית בארץ ובעולם ללימודים גבוהים (תואר שני ותואר שלישי) במתמטיקה יישומית.

הלימודים הם במסגרת התוכנית הבין-יחידתית ללימודי מוסמכים במתמטיקה יישומית. בתוכנית, המרוכזת בפקולטה למתמטיקה, משתתפות 11 פקולטות שונות מכל תחומי ההנדסה והמדעים. לכן ניתן להשתלם במגוון עצום של תחומי מחקר.

תחומי המחקר כוללים בין היתר: אופטימיזציה, אופטיקה, אלסטיות, אנליזה נומרית, בקרה, גרפיקה ממוחשבת, הסתברות וסטטיסטיקה, חקר ביצועים, הידרודינמיקה, מודלים ברפואה ופיזיולוגיה, מכניקה, מתמטיקה חישובית, מערכות לומדות, מערכות נוירוניות, משוואות דיפרנציאליות, עיבוד אותות, עיבוד תמונות וראיה ממוחשבת, קריפטולוגיה, רובוטיקה, תורת המשחקים ועוד.

התוכנית מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים. כמו כן מוצעות משרות של עמיתי הוראה בפקולטה למתמטיקה.

כסטודנט בתכנית המוסמכים במתמטיקה שימושית, אני מקבל כלים לבניית מודלים תיאורטיים של תופעות ביולוגיות מורכבות, כדוגמת תהליכים חישוביים העומדים בבסיס פעולת המוח. האלגנטיות של השפה המתמטית מפשטת את המורכבות, ובכך מאפשרת הסקת תובנות עמוקות וזיהוי עקרונות טבע אוניברסליים
לי סוסמן
לי סוסמן