בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל

בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל

• לקבל תנאי פתירות למשוואה רגילה אי־הומוגנית עם תנאי שפה.
• לקבל ולהשתמש בפונקצית גרין למשוואות רגילות וחלקיות.
• לקבל פתרונות למשוואות חלקיות בעזרת טורי פורייה מוכללים תוך שימוש בפונקציות מיוחדות והכרת תכונותיהן.
• לקבל פתרונות למשוואות רגילות וחלקיות בעזרת התמרות אינטגרליות, תוך שימוש בפונקציות מיוחדות.