פרטים טכניים

פרטים טכניים

בקורס ארבע שעות הרצאה. הקורס מקנה 4 נקודות אקדמיות.
• ינתן גליון תרגילי בית מידי שבוע.
• בקורס תתקיים בחינה סופית.
• אחת מן השאלות בבחינה הסופית תהיה דומה לאחת מן השאלות שבתרגילי הבית.
• בבחינה יהיה מותר להשתמש בדפי נוסחאות שאותם תכין המרצה מראש.
• דפי הנוסחאות יעמדו לרשות הסטודנטים באתר הקורס במהלך כל הסמסטר.
• אוסף גדול של בחינות ישנות יעמוד לרשות הסטודנטים באתר הקורס.