מודלים מתמטיים בחקר מגיפות

מודלים מתמטיים בחקר מגיפות (198008)

מודלים מתמטיים מהווים כלי חשוב בהתמודדות עם מגיפות של מחלות מדבקות. הם מאפשרים להבין את המנגנונים והתופעות האחראים לדפוסים הנצפים, לבצע חיזוי כמותי של התפשטות התחלואה תחת תרחישים שונים, ולתכנן את מדיניות ההתמודדות עם מגיפה.

מטרת הקורס היא להכיר את תחום האפידמיולוגיה המתמטית: מושגי היסוד של התחום, שאלות מרכזיות, שיטות מתמטיות וסטטיסטיות רלוונטיות, דוגמאות ליישום המודלים לגבי מגיפות של מחלות ספציפיות. נתייחס בפרט למגיפת הקורונה ולמודלים מתמטיים שפותחו למגיפה זו. בנוסף, יינתן מקום למבט רחב יותר על המקום של מתמטיקה שימושית באפדימיולוגיה ובעיצוב מדיניות רלוונטית. הקורס ילווה בהרצאות אורח של אנשי צוות המודלים של מכון גרטנר, אפדימיולוגיים, אנשי מדיניות וצוותי מחקר שונים.

מרצה הקורס: פרופ"ח ניר גביש, הטכניון.
פרופ' גביש עסק בפיתוח סימולטור הקורונה והיום עובד עם צוות המודלים של מכון גרטנר המייעץ למשרד הבריאות בהקשר של מגיפת הקורונה.