מידול מתמטי של התפשטות מגפות

מידול מתמטי של התפשטות מגפות

(פרופ’ ניר גביש, הפקולטה למתמטיקה בטכניון)

בימים אלה, כאשר מגפת הקורונה מתפשטת בעולם, עולים מושגים כמו ׳גידול מעריכי (אקספוננציאלי) במספר הנדבקים׳, ׳מקדם ההדבקה׳, או ׳שיטוח העקומה׳. תחזיות שונות לקצב הגידול במספר הנדבקים, למספר המתים, או למהלך המגפה הכולל נידונות במהדורות החדשות. וכמובן השאלות – האם סביר שיוטלו מגבלות נוספות על האוכלוסייה? כמה זמן הן יימשכו? האם אפשר לצפות שהסטודנטים יחזרו לאוניברסיטאות הסמסטר או שהילדים יחזרו לבתי הספר בשנת הלימודים הנוכחית? מתי נחזור לשגרה? ומה הסיכוי להתפרצות חוזרת?

מודלים מתמטיים להתפשטות מגפות הם חלק חיוני מהמאמץ לבלימת המגפה. מודלים כאלו משמשים לחיזוי ובקרה של מהלך המגפה וליעילות הצעדים השונים הננקטים במהלכה. לנו, הכרת המודלים מאפשרת פתח להבנת המציאות שמתרחשת עלינו. בבלוג הזה אתאר מודלים מתמטיים בסיסיים להתפשטות מחלות ונבחן אותם מול נתונים מהארץ והעולם.

כאן המקום לסייג – איני אפדימיולוג ואני לא עוסק במתמטיקה אפדימיולוגית. כל פרשנות לנתונים או ציטוט שלהם על אחריות הקורא בלבד.

 

קישורים נוספים

 

רוצים לקבל עדכון למייל כשפוסט חדש מופיע? הירשמו כאן